WORK

Have a look!

Visie: kunst richt zich op het uitnodigen van wat zich voorbij grenzen bevindt

Ik zie dit als uitgesproken individueel, betekenisgevend en verrijkend. Die dynamiek geeft voeding aan sociale interactie, mijn kunstwerken pogen een brugfunctie te hebben en tegelijkertijd bezitten zij een eigen identiteit

Onderzoek: de esthetiek en schoonheid van het verbinden van schijnbaar niet matchende vormen, objecten, materialen
Ik extraheer de kern en ben fan van minimalisme en de complexiteit van transparante lagen. Het resulteert in dissonantie en balans en enigszins introverte, authentieke images
Ze storen mild, beantwoorden een esthetische vraag en mogen aanzetten tot contemplatie

 

 

Elem / Dr / Ti / Mars / Y / JS / The Core / M objects / Vm / Previous Century

The next of the series of 130 pieces to be shown in my expo 2022, news will follow

Have a look!

Statement: art is about inviting what exists beyond borders

This is highly individual, meaningfull and enriching. This dynamic feeds social interaction, my art aims to bridge and at the same time possesses its own identity

Research: the esthetics and beauty of bonding seemingly non-matching shapes, objects, materials
I extract the core of things and I'm fond of minimalism and the complexity of transparant layers. This results in dissonance and balance and slightly introvert, authentic images
They disturb mildly, answer an esthetic question and may opt to contemplate

Elem

The Core

M objects

Vm

Previous Century

Scroll naar boven